RAMON ANDREU I MUÑOZ – NÚRIA CANYELLES I TORRENTS, ARQUITECTES