Edifici plurifamiliar entre mitgeres a Sant Feliu de Llobregat. 2000-2002
Obra seleccionada – 1a Triennal d’arquitectura i urbanisme del Baix Llobregat, Alt Penedès i Garraf’05.

Edifici plurifamiliar entre mitgeres

Edifici plurifamiliar entre mitgeres a Sant Feliu de Llobregat. 2000-2002

Edifici plurifamiliar entre mitgeres Edifici plurifamiliar entre mitgeres Edifici plurifamiliar entre mitgeres Edifici plurifamiliar entre mitgeres Edifici plurifamiliar entre mitgeres Edifici plurifamiliar entre mitgeres