Reforma i ampliació per a 6 habitatges a Sant Feliu de Llobregat. 2005-2008
Obra seleccinada – 1a Mostra d'arquitectura catalana. Barcelona.

Reforma i ampliació edifici entre mitgeres per a 6 habitatges i aparcament

Reforma i ampliació per a 6 habitatges a Sant Feliu de Llobregat. 2005-2008
Obra seleccinada – 1a Mostra d'arquitectura catalana. Barcelona.

Reforma i ampliació edifici entre mitgeres per a 6 habitatges i aparcament Reforma i ampliació edifici entre mitgeres per a 6 habitatges i aparcament Reforma i ampliació edifici entre mitgeres per a 6 habitatges i aparcament Reforma i ampliació edifici entre mitgeres per a 6 habitatges i aparcament Reforma i ampliació edifici entre mitgeres per a 6 habitatges i aparcament Reforma i ampliació edifici entre mitgeres per a 6 habitatges i aparcament Reforma i ampliació edifici entre mitgeres per a 6 habitatges i aparcament