Reforma d'un habitatge mínim a Sant Feliu de Llobregat. 2007
Obra seleccionada – 2a Triennal d'arquitectura i urbanisme del Baix Llobregat, Alt Penedès i Garraf '08

Reforma interior habitatge en edifici plurifamiliar entre mitgeres

Reforma d'un habitatge mínim a Sant Feliu de Llobregat. 2007
Obra seleccionada – 2a Triennal d'arquitectura i urbanisme del Baix Llobregat, Alt Penedès i Garraf '08

Reforma interior habitatge en edifici plurifamiliar entre mitgeres Reforma interior habitatge en edifici plurifamiliar entre mitgeres Reforma interior habitatge en edifici plurifamiliar entre mitgeres Reforma interior habitatge en edifici plurifamiliar entre mitgeres Reforma interior habitatge en edifici plurifamiliar entre mitgeres